Brzeźno, gm. Kostrzyn – na sprzedaż nieruchomość inwestycyjna przy stacji paliw

Na sprzedaż oferowana jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 2,5915ha, położona w miejscowości Brzeźno, gmina Kostrzyn, powiat poznański, położona przy drodze krajowej nr 92. Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych nr 300 i 301 i graniczy z terenem istniejącej stacji paliw.

Na terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) – UCHWAŁA NR XVI/144/2019 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Brzeźnie przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92, gm. Kostrzyn. Obowiązujące przeznaczenie jest nastepujące: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczony symbolem P/U.

Cena nieruchomości: 1 555 000 zł

Kontakt w sprawie sprzedaży:

E-mail: biuro@urbano.pl
Tel: 61 221 25 21
kom.: 721 872 266