facebook
logo ulubione kontakt start
nieruchomosci
MAPA PRODUKTÓW:
 • AKTUALIZACJA PODKŁADÓW GEODEZYJNYCH,
 • AKWIZYCJA NIERUCHOMOŚCI,
 • ANALIZA URBANISTYCZNA,
 • AUDYT DOKUMENTÓW NIERUCHOMOŚCI,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • EKSPERTYZA PRAWNA,
 • INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
 • INWENTARYZACJA I ARCHITEKTONICZNA KONCEPCJA FUNKJONALNA,
 • KONSULTACJE W SPRAWIE NABYCIA I SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI,
 • KONSULTACJE W SPRAWIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI,
 • KONSULTACJE W SPRAWIE UZYSKANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ,
 • OBSŁUGA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI,
 • OPRACOWANIA AKSONOMETRYCZNE I WIZUALIZACJE,
 • OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
 • OPRACOWANIE PROJEKTU DEWELOPERSKIEGO I KOMERCJALIZACJA,
 • OPRACOWANIE PROJEKTU REWITALIZACJI,
 • OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
 • OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE,
 • PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PROJEKTÓW PLANÓW NA ŚRODOWISKO,
 • PRZYGOTOWANIE UWAG DO STUDIUM LUB PROJEKTU PLANU,
 • PRZYGOTOWANIE WNIOSKU DO STUDIUM LUB PROJEKTU PLANU,
 • PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ,
 • URBANISTYCZNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
 • UZYSKIWANIE OPINII O WARUNKACH TECHNICZNYCH PRZYŁACZY,
 • UZYSKIWANIE UZGODNIEŃ DROGOWYCH.
nieruchomosci

Opracowujemy założenia i cele komercyjne dla nieruchomości w postaci dokumentacji projektowej. Zespół opracowuje analizy i wnioski, uzyskuje decyzje administracyjne. Kancelaria urbanistyczno prawna specjalizuje się w wykonywaniu i koordynacji prac przedprojektowych oraz opracowaniu wszelkiego rodzaju dokumentów planistycznych.


Katalog usług:

 • Koncepcje architektoniczne i urbanistyczne.
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmiany, a w tym: dokumentacje ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych.
 • Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miast i gmin.
 • Przygotowanie uwag do studium lub projektu planu, przygotowanie wniosku do projektu studium lub projektu planu.
 • Analizy i projekty urbanistyczne.
 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Opracowania projektów rewitalizacji.