Zarządzanie nieruchomościami

Zgodnie z przepisem art. 184b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji idokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

  • właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
  • bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
  • właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;
  • bieżące administrowanie nieruchomością;
  • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
  • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Zakres zarządzania nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością, zawarta z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości.

Nasza firma ma duże doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami w Poznaniu. Doświadczenie to zdobyliśmy budując i zasiedlając nowe budynki wielorodzinne oraz wskutek obrotu nieruchomościami, posiadania udziałów w wielu nieruchomościach na terenie całego kraju. Usługa jest wykonywana przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, który na co dzień współpracuje z naszymi prawnikami, urbanistami oraz inżynierami. Zarządzamy całymi kamienicami, pojedynczymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Jako pośrednik doradzamy przy sprzedaży oraz wynajmowaniu powierzchni mieszkalnych i użytkowych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania i usługi w obrocie i zarządzaniu majątkiem nieruchomym. Stanowimy grupę profesjonalistów zajmujących się problematyką nieruchomości od ponad 20 lat. Reprezentujemy właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości. Pomagamy w uregulowaniu stan prawnego nieruchomości oraz w zakładaniu wspólnot mieszkaniowych.